Kontakt

DIERRE POLSKA SP. Z O.O.

ul. Chełmżyńska 180G
04-464 Warszawa

Czynne:

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

tel. 22 611 97 99
fax. 22 611 97 25
info@dierre.pl 

TELEFONY ALARMOWE
Telefon alarmowy Mazowsze 24h – 512 352 031
Telefon alarmowy Północ 24h – 604 402 809
Telefon alarmowy Wielkopolska 24h – 512 352 031
Telefon alarmowy Małopolska 24h – 510 275 538
Telefon alarmowy Dolnośląskie 24h – 501934606
Telefon alarmowy Świętokrzyskie 24h – 512 352 031 

rodo@dierre.pl­ (dotyczy tylko spraw związanych z RODO)
Informujemy że, wysyłane reklamacje oraz zapytania serwisowe na adres rodo@dierre.pl nie będą obsługiwane,
Prosimy o wysłanie reklamacji lub zapytania serwisowego z formularza dostępnego po prawej stronie.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIERRE POLSKA z siedzibą w Warszawie 04-464, ul. Chełmżyńska 180G, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000130006, NIP: 952-138-51-19, REGON: 012454000. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dierre Polska Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, w celach kontaktowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez Dierre Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail.

  Chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Dierre Polska Sp. z o.o. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIERRE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 04-464 WARSZAWA, UL. CHEŁMŻYŃSKA 180g zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130006, NIP: 9521385119, REGON: 012454000.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@dierre.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w zakresie usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa/umowy oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rozpatrywania reklamacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie przez Pana/Panią danych osobowych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia zgłoszenia.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dierre Polska Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, w celach kontaktowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Pin It on Pinterest