Kontakt

DIERRE POLSKA SP. Z O.O.

ul. Chełmżyńska 180G
04-464 Warszawa

Czynne:

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-18.00

tel. 22 611 97 99
fax. 22 611 97 25
info@dierre.pl 

TELEFONY ALARMOWE
Telefon alarmowy Mazowsze 24h – 512 352 031
Telefon alarmowy Północ 24h – 604 402 809
Telefon alarmowy Wielkopolska 24h – 797 596 588
Telefon alarmowy Małopolska 24h – 602 199 097
Telefon alarmowy Świętokrzyskie 24h – 604 173 604

rodo@dierre.pl­ (dotyczy tylko spraw związanych z RODO)

Zapoznałem się z poniższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dierre Polska Sp. z o.o.

Dierre Polska Sp. z o.o. przestrzega prawa uzytkowników do prywatności i dba o ich dane osobowe. Klikając „rozwiń” znajdziecie Państwo informacje dotyczace przetwarzania i przechowywania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dierre Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-464, ul. Chełmżyńska 180G, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszaw pod numerem KRS 0000130006, NIP: 952-138-51-19, REGON:012454000
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Panią Agnieszkę Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@dierre.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.6 ust. 1 lit. a.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Pin It on Pinterest