Kontakt

DIERRE POLSKA SP. Z O.O.

ul. Chełmżyńska 180G
04-464 Warszawa

Czynne:

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

tel. 22 611 97 99
fax. 22 611 97 25
info@dierre.pl 

TELEFONY ALARMOWE
Telefon alarmowy Mazowsze 24h – 512 352 031
Telefon alarmowy Północ 24h – 604 402 809
Telefon alarmowy Wielkopolska 24h – 512 352 031
Telefon alarmowy Małopolska 24h – 602 199 097
Telefon alarmowy Świętokrzyskie 24h – 604 173 604

rodo@dierre.pl­ (dotyczy tylko spraw związanych z RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIERRE POLSKA z siedzibą w Warszawie 04-464, ul. Chełmżyńska 180G, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000130006, NIP: 952-138-51-19, REGON: 012454000. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dierre Polska Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, w celach kontaktowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach specjalnych i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych wysyłanych przez Dierre Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail.

Chcę być informowany/a telefonicznie o wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Dierre Polska Sp. z o.o. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych.

Dierre Polska Sp. z o.o. przestrzega prawa uzytkowników do prywatności i dba o ich dane osobowe. Klikając „rozwiń” znajdziecie Państwo informacje dotyczace przetwarzania i przechowywania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Agnieszka Radtke. Z IOD  można się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@dierre.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Pin It on Pinterest